Pronunciation of -ED (-ED ekinin Okunuşu)

-ED Sonekinin Telaffuzu

Geçmiş zamanda kullanılan düzenli fiillerin sonuna gelen soneki hatırlamak kolaydır çünkü fiilin sonuna "ed" veya "d" eklemeniz yeterlidir.

Want

Wanted

Rent

Rented

Change

Changed

Decide

Decided


Ancak Geçmiş Zamanda kullanılan fiillerin telaffuzu, İngilizce öğrenen ve anadilinde bu ses kombinasyonlarına sahip olmayan kişiler için sorunları yaratır.

Telaffuz Kuralları

Geçmiş Zaman fiillerin veya bu fiillerden oluşmuş sıfatların sonunda –ed'i telaffuz etmenin 3 farklı yolu vardır. Bunlar / ɪd /, / d / veya / t / sesleridir, ve bunlarının hepsinin telaffuzu fiilin mastar halinin son sesine bağlıdır.

Kural #1:

Eğer fiilin son harfi p, f, k, s, sh, ch, th sessiz ünsüzleri ile bitiyorsa, –ed telaffüz edilirken “t” gibi bir ses çıkarır. Örnegin: work / workt /,   drop /dropt/ gibi.

work

worked

drop

dropped

finish

finished

stop

stopped

watch

watched

wash

washed

talk

talked

kiss

kissed

park

parked

help

helpedKural #2:

Eğer fiilin son harfi b, v, g, z, j, *th, l, m, n, r sessiz ünsüzleri ile bitiyorsa, –ed telaffüz edilirken “d” gibi bir ses çıkarır. Örnegin: move / movıd,  stay / stayıd/

Move

Moved

Stay

Stayed

Study

Studied

Return

Returned

Marry

Married

Hope

Hoped

Laugh

Laughed


*th sessi bazen peltek “t”, bazen de peltek “d” biçiminde çıkar.

Kural #3

Eğer fiilin son harfi bir "t" veya "d" sesiyle bitiyorsa, o zaman fiilin sonundaki –ed eki "id" gibi okunur.  Örnegin: start / startid/, want / wantid/

Start

Started

Want

Wanted

Visit 

Visited

Attend

Attended

Date

Dated

Decide

Decided

End

Ended

Need

Needed

Hate

Hatedİstisnalar:

Sıfat veya Geçmiş Zaman olarak kullanılan aşağıdaki -ed alan fiiller / ɪd / olarak telaffuz edilir:
  • aged
  • dogged
  • ragged
  • blessed
  • learned
  • wicked
  • crooked
  • naked
  • wretched


Bu konuyla ilgili olarak Espresso English  tarafından yayınlanan kısa video açık ve faydalı bir açıklama sağlıyor. Dinlemenizi tavsiye ederim.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski