4.Sınıf 9. Ünite

DESCRIBING APPEARANCE
(DIŞ GÖRÜNÜMÜ TARİF ETMEK) 


Kişi veya kişilerin dış görünüşlerini veya fiziksel özelliklerini anlatırken to be (am / is / are) fiilinden yararlanırız. Örnekleri inceleyiniz.


 • I am tall. (Ben uzun boyluyum.)
 • My brother is short. (Erkek kardeşim kısa boyludur.)
 • Ayşe is fat and short. (Ayşe şişman ve kısa boyludur.)
 • Kemal is medium-height and fat. (Kemal orta boylu ve şişmandır.)
 • Sally is short and slim. (Sally kısa boylu ve zayıftır.)
 • My father is tall and slim. (Babam uzun boylu ve zayıftır.)
 • You are medium-height and heavy. (Sen orta boylu ve şişmansın.)
 • His legs are very long. (Onun bacakları çok uzundur.)
 • Her hair is short and curly. (Onun saçları kısa ve kıvırcıktır.)
 • Your hair is black and wavy. (Senin saçın siyah ve dalgalıdır.)

Kişi veya kişilerin dış görünüşlerini veya fiziksel özelliklerini anlatırken 'have got / has got' yapısından da yararlanırız. Örnekleri inceleyiniz.
 • I have got brown hair. (Ben kahverengi saça sahibim.)
 • He has got a moustache. (O bıyığa sahip.)
 • She has got freckles on her cheeks. (Onun yanaklarında çiller var.)
 • He has got a long beard. (O uzun bir sakala sahip.)
 • You have got brown eyes and long brown hair. (Sen kahverengi gözlere ve uzun kahverengi saça sahipsin.)
 • She has got blue eyes and short blonde hair. (O mavi gözlere ve kısa sarı saça sahip.)
 • He has got brown eyes and a beard. (O kahverengi gözlere ve bir sakala sahip.)
 • Suna has got short wavy gray hair. (Suna kısa dalgalı gri saça sahip.)


Kişinin dış görünüşü ve fiziksel özelliklerinin nasıl olduğunu What do / does …… look like? sorusu ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What does Sally look like? (Sally'in dış görünüşü nasıldır?)
 • She is short. (O kısa boyludur.)
 • What do you look like? (Senin dış görünüşün nasıldır?)
 • I am short and fat. (Ben kısa boylu ve şişmanım.)
 • What does your father look like? (Babanın dış görünüşü nasıldır?)
 • He is tall and slim. (O uzun boylu ve zayıftır.)
 • What does your brother look like? (Erkek kardeşinin dış görünüşü nasıldır?)
 • He has got black eyes and short black hair. (O siyah gözlere ve kısa siyah saça sahiptir.)
 • What does your mother look like? (Annenin dış görünüşü nasıldır?)
 • She is medium-height and heavy. (O orta boylu ve şişmandır.)
DESCRIBING CHARACTER (KARAKTERİ TARİF ETMEK) 

Kişinin karakterini anlatırken to be (am / is / are) fiilinden yararlanırız.
Örnekleri inceleyiniz.
 • I am cheerful. (Ben neşeliyim.)
 • You are hardworking. (Sen çalışkansın.)
 • He is funny. (O komiktir.)
 • She is shy and lazy. (O çekingen ve tembeldir.)
 • You are energetic. (Siz hareketlisiniz.)
 • They are polite and friendly. (Onlar kibar ve arkadaş canlısıdırlar.)

Kişinin veya kişilerin karakteristik özellikleri What am / is / are ……. like? sorusu ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What is Suna like? (Suna nasıl birisidir?)
 • She is helpful. (O yardımseverdir.)
 • What are you like? (Sen nasıl birisin?)
 • I am cheerful and friendly. (Ben neşeli ve arkadaş canlısıyım.)
 • What is your mother like? (Annen nasıl birisidir?)
 • She is energetic and hardworking. (O hareketli ve çalışkandır.)
 • What is your girlfriend like? (Senin kız arkadaşın nasıl birisidir?)
 • She is lazy and shy. (O tembel ve çekingendir.)
 • What is your brother like? (Erkek kardeşin nasıl birisidir?)
 • He is polite and helpful. (O kibar ve yardımseverdir.)

Karakteristik özelliklerin anlatıldığı diğer cümle örneklerini de görelim.
 • Sally has got a lot of friends. She is friendly. (Sally pekçok arkadaşa sahip. O arkadaş canlısıdır.)
 • I always work very hard. I am hardworking. (Ben daima çok sıkı çalışırım. Ben çalışkanım.)
 • Robert does exercises every day. He is energetic. (Robert hergün egzersiz yapar. O hareketlidir.)
 • You don't go out every night. You are shy. (Sen hergece dışarıya çıkmazsın. Sen çekingensin.)
 • I usually help my mother in the kitchen. I am helpful. (Ben genellikle anneme mutfakta yardım ederim. Ben yardımseverim.)

Bu ünitede öğreneceğiniz yeni kelimeler:
 • tall : uzun (boylu)
 • medium-height : orta (boylu)
 • short : kısa (boylu)
 • thin : zayıf
 • slim : ince, narin
 • medium-weight : orta kilo
 • fat : şişman
 • heavy : şişman; ağır
 • long : uzun
 • old : yaşlı
 • middle-aged : orta yaşlı
 • young : genç
 • shoulder-length hair : omuza gelen saç
 • short (hair): kısa (saç)
 • straight (hair) : düz (saç)
 • wavy (hair) : dalgalı (saç)
 • curly (hair) : kıvırcık (saç)
 • dark (hair) : siyah (saç)
 • blonde (hair) : sarı saç
 • fair (hair) : kumral (saç)
 • freckles : çiller
 • moustache : bıyık
 • beard : sakal
 • blue eye : mavi göz
 • green eye : yeşil göz
 • brown eye : kahverengi göz
 • hazel eye : ela göz
 • black eye : siyah göz
 • celebrity : ünlü kişi
 • famous : ünlü
 • beautiful : güzel
 • ugly : çirkin
 • bald : kel
 • generous : cömert
 • mean : pinti, eli sıkı
 • helpful : yardımsever
 • selfish : bencil
 • stubborn : inatçı
 • punctual : dakik
 • cheerful : neşeli, şen
 • quiet : sessiz, sakin
 • energetic : hareketli
 • funny : komik, eğlenceli
 • friendly : cana yakın; sıcakkanlı
 • shy : utangaç, pısırık
 • rude : kaba
 • polite : kibar
 • hardworking : çalışkan
 • lazy : tembel


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski