Until

Test: For, Since or Until

1. Fill in the blank: I've lived in America ___ I was five years old.   A: until   B: since   C: for 2. F…

Until Vs. By

Until Vs. By Until / Till Daha resmi konuşmalarda until, teklifsiz konuşmalarda till kullanılıyor. kadar, de…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı