Since

Test: For, Since or Until

1. Fill in the blank: I've lived in America ___ I was five years old.   A: until   B: since   C: for 2. F…

For vs. Since - Quiz

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleri…

Since & For

Since & For Demo Buraya Tıkla Download Buraya Tıkla

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı