Relative Clause

Reduced Relative Clause

Reduced Relative Clause İngilizce’de bazı durumlarda belli kurallar çerçevesinde ilgi cümleciklerini yani Rel…

Relative Clause Test - 3

Choose the appropriate word or word phrase to complete the sentences. 1. Only 35 km of sandbags were keep…

Relative Clause Test - 2

Choose the appropriate word or word phrase to complete the sentences. 1. You may hear stories about girls ……

Relative Clause Test - 1

Choose the appropriate word or word phrase to complete the sentences. 1. We both sighted with relief when t…

Relative Clause - Basic Test

1. Choose the best option:   What is the name of the restaurant _____ has very good spaghetti?   A:…

Defining Relative Clauses

RELATIVE / ADJECTIVE CLAUSE Tanımlayıcı İlgi Bağlaçları Bir cümlede bir ismi nitelemek veya tanımlamak iç…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı