Question

Echo Questions

Echo Questions “Taq question” cümlelerde yapı olumlu-olumsuz, olumsuz-olumlu temellere dayalı olmalarına rağm…

Question Words - Quiz 3

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Question Words - Quiz 2

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Question Words - Quiz 1

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Present Tense Short Answers - Quiz

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Question Words - Test

1. Choose the best answer: ___ is someone who lifts weight called?   A: Who   B: How   C: What …

WH- Questions

Who - Whom: (Kim, kim(i), kim(e) sorularını sorar. “Who” soru sorarken özneyi bulmak için kullanılır. Wh…

How + Adjective / Adverb

How + Adjective / Adverb “How” (nasıl) bir şeyin nasıl gerçekleştiği ya da nasıl yapıldığı ile ilgili soru s…

Question Formation

1. ___ you yesterday?  A) Whose called  B) Who called  C) Who is calling 2. ___ talking to at the mome…

Question Words - Test 2

1. Choose The Best Answer: ___ are you doing this afternoon?   A: What   B: When   C: When   D: How …

Question Words - Test 1

1. Choose The Best Answer: _____ is the name of the President of the United States of America?   A: What …

Question-Answer-Question

Choose the best answer that can be answer of the given question. 1. John had an accident last night. …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı