Present Perfect

Still, Yet or Just

1. Is it ___ snowing?  A) still  B) yet  C) just 2. Mike’s ___ called. Can you ring him back please?  A) just…

Do, Does, Did and Done - Quiz

Do, Does, Did and Done Click on the options to answer the questions. Your correct or incorrect answers will …

For vs. Since - Quiz

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleri…

Present Perfect Simple - Basic

PRESENT PERFECT TENSE 1.Present Perfect Tense'in Yapısı:Türkçe'de karşıtı bulunmayan bu zaman Türk ö…

Present Perfect or Past Simple

Present Perfect or Past Simple Birçok İngilizce gramer kitaplarında Türkçesi geçmiş zaman olarak belirtilen i…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı