Must

Must ve Mustn't

Must ve Mustn't Must (Obligation) & Must not (Prohibition)  'Must' genel olarak, kişisel yükü…

Must ve Mustn't

Must Must ; çok güçlü bir tavsiye, zorunluluk, yükümlülük, kesinlik ve yasaklama ifade eder. Konuşan kişi, k…

Must vs Have to

Must - Have to / Have got to İngilizcede zorunluluk bildirmek için fiillerin önüne bu anlamda kullandığımız …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı