Adjectives

Opposites Adjectives - 5

Opposites Adjectives Find the opposite of listed adjective, drag and drop it to the suitable place.

Opposites Adjectives - 4

Opposites Adjectives Find the opposite of listed adjective, drag and drop it to the suitable place.

Opposites Adjectives - 3

Opposites Adjectives Find the opposite of listed adjective, drag and drop it to the suitable place.

Opposites Adjectives - 2

Opposites Adjectives Find the opposite of listed adjective, drag and drop it to the suitable place.

Opposites Adjectives - 1

Opposites Adjectives - 1 Find the opposite of listed adjective, drag and drop it to the suitable place.

Adjectives Booklet

PDF Dökümanlar İndir Demo Buraya Tıkla Download Buraya Tıkla

Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar) İngilizcede sıfatlar, Türkçede olduğu gibi, bir şey, kişi, hayvan veya bir yerin türünü…

Test: Participle Adjectives

1. It's ___ how popular American music is around the world.   A) surprised   B) a surprise   C) surprisin…

Participle Adjectives

Choose the correct form of the verbs with ing or ed . 1. My exam results were great! It's really surp…

Adjective or Adverb

1. Complete the sentences with adjective or adverb form of the given words. 1. Asian music often soun…

Adjective Order

Choose the best option and then go to the next question. Your score will appear with correct and wrong ans…

Adjectives with Prepositions - Quiz

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Adjective or Adverb - Quiz - 3

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Adjective or Adverb - Quiz - 2

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Adjective or Adverb - Quiz - 1

Soruları cevaplamak için şıkların üzerini tıklayınız. Doğru yada yanlış yanıtlarınız aşağıdaki girişimleriniz…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı