Verbs ending in -en

Verbs ending in -en / -En ile biten fiiller 

Sıfatlardan yapılmış az sayıda fiil vardır. Bir sıfatın sonuna -en sonekini ekleyerek, o sıfatı fiile dönüştürüyoruz.

Lenghten = boyunu uzatmak
Harden= sertleştirmek
Sharpen= keskinleştirmek
Sweeten= tatlılaştırmak

They've made great effort to lessen the noise of planes. =
They've made great effort to make the noise of planes less.
(Uçakların gürültüsünü azaltmak için büyük çaba sarf ettiler.)

Yesterday's hurricane flattened several houses in the area. =
Yesterday's hurricane made several houses in the area flat.
(Dünkü kasırga bölgedeki birkaç evi dümdüz etti.)

Bu fiiller belirli kategorilere ayrılır:

· Dimensions and shape (Boyutlar ve şekil)- lengthen, shorten, broaden, largen, straighten etc
· Light and colour (Işık ve renk) - brighten, darken, whiten, pinken, blacken etc
· Density and composition (Yoğunluk ve kompozisyon)- harden, soften, thicken, densen etc
· Others (Diğerleri) - freshen, ripen, sharpen, sweeten etc

Bunlar ergatif fiillerdir. Geçişli veya geçişsiz olabileceği anlamına gelir ve geçişli fiilin nesnesi geçişsiz fiilin öznesi olur.

· The hot summer ripened the fruit earlier than usual.
  (Sıcak yaz meyveyi normalden daha erken olgunlaştırdı.)
   The fruit ripened in the sun.
   (Meyve güneşte olgunlaştı.)

· You madden me when you talk of my ex-wife!
  (Eski karımdan bahsettiğinde beni çılgına çeviriyorsun!)
   I madden when you talk of my ex-wife!
   (Eski karım hakkında konuşurken çıldırdım!)

· Local government is widening our road at the moment.
  (Yerel yönetim şu anda yolumuzu genişletiyor.)
  The roads to the villages are widening these days.
  (Köylere giden yollar bu günlerde genişliyor.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski