How Much & How Many

How Much & How Many

Bir şeyin sayısını veya miktarını bilmek istediğimizde, How many ve How much ile başlayan sorular sorarız.

How much ...? - (Quantity / Miktar)

Sayılamayan isimlerle HOW MUCH kullanılır.

How much+ Uncountable Noun
How much ile bir nesnenin miktarını sorduğumuzda, arkasından sayılamayan bir isim kullanırız.

How much time do we have to finish the test?
How much money did you spend?
How much sugar would you like in your coffee?
How much paper will I need?
How much milk is in the fridge?
How much traffic was there on the way to work?

To Be fiili sayılamayan bir isimle kullanılıyorsa, tekil formdadır (= IS veya WAS vb.)

How much ...? - (Price / Fiyat)
Bir şeyin fiyatını bilmek istediğimizde de How much kullanılabilir.
Bu durumda, sayılabilir isimlerle (hem tekil hem de çoğul isimler) How much kullanabiliriz.

How much is that painting?
How much are those shoes?
How much did your jacket cost?
How much is the dress on display in the window?
How much will it cost me?
How much does it cost ?

How many ...? 
Bir şeyin kaç tane olduğunu bilmek istediğimizde How many kullanılır. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır.

How many + Plural Naoun
How many ile bir nesneden kaç tane olduğunu sorduğumuzda, arkasından sayılabilen çoğul bir isim kullanırız.

How many days are there in January?
How many people work in your company?
How many cousins do you have?
How many books did you buy?
How many countries are there in the world?
How many students are in the class right now?
How many chairs are there in this room?
How many pieces of chocolate would you like?

Note:
Ne hakkında konuştuğumuz apaçık olduğu zaman soruda genellikle isim çıkarılır.

A: I would like to buy some cheese. 
B: How much (cheese) would you like?

Peynirden bahsedildiğini zaten bildiğimiz için bir daha ne kadar peynir ismi gerekli değildir. Onun yerine sadece ne kadar yeter. Aslında, tekrarının kulağa uygun gelmemesinden dolayı,  günlük dilde  normalde ihmal edilir.

Diğer örnekler:
A: I need some coins. - B: How many do you need?
A: I need some sugar. - B: How much do you need?


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski