Through vs Thorough

Through ve Thorough arasındaki fark


Through, "vasıtasıyla, yoluyla" veya "bir uçtan diğerine" geçen bir şeyi tanımlayan bir edattır. Aynı zamanda "sırasında" veya "kadar ve dahil" anlamına gelir.

The pump sucks air out through this valve.
(Pompa, bu vanadan havayı emer.)

Certain characteristics can be developed through selective breeding.
(Seçici üreme yoluyla belirli özellikler geliştirilebilir.)

They worked on the building all through the winter.
(Kış boyunca binada çalıştılar.)

Thorough, kapsamlı, detaylı, titiz, ayrıntılara büyük özen gösterilerek gerçekleştirilen bir eylemi tanımlayan bir sıfattır.

Detectives carried out a thorough search of the building.
(Dedektifler binada detaylı bir arama yaptı.)

His investigations were intensive and thorough but revealed nothing.
(Araştırmaları yoğun ve titizdi, ancak hiçbir şey ortaya çıkarmadı.)

There are thorough maintenance checks on each plane before take-off.
(Kalkıştan önce her uçakta kapsamlı bakım kontrolleri vardır.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski