Quiet vs Silent

Quiet ve Silent Arasındaki Fark

Quiet
İsim olarak kullanıldığında quiet, sessizlik, sesin olmaması anlamına gelirken, sıfat olarak kullanıldığında quiet, çok az veya hiç ses içermeyen anlamına gelir. Sessiz aynı zamanda şu anlama gelen fiildir: sessiz, durgun,  sakin olmak.

He waited until complete quiet settled on the assembly.
(Meclise tamamen sessizce yerleşene kadar bekledi.)
We'll have to be quiet so as not to wake the baby.
(Bebeği uyandırmamak için sessiz olmamız gerekecek.)
She grew up in a quiet neighborhood of Ankara.
(Ankara'un sakin bir mahallesinde büyüdü.)
The teacher made great efforts to quiet the students.
(Öğretmen, öğrencileri susturmak için büyük çaba gösterdi.)

Silent
Sessiz, suskun, ses veya gürültüden arınmış anlamına gelir.

I said a silent farewell to my village as I left for the city.
(Şehre giderken köyüme sessizce veda ettim.)
A silent movie doesn't mean it is motionless.
(Sessiz bir film, hareketsiz olduğu anlamına gelmez.)
The children fell silent at the approach of their teacher.
(Çocuklar öğretmenlerinin yaklaşımı karşısında sessiz kaldılar.)
Everyone was silent as the president announced the winner of the competition.
(Başkan yarışmanın galibini açıklarken herkes sessiz kaldı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski