Politic vs Political

Politic ve Political Arasındaki Fark

Politic 
İsim olarak kullanıldığında, politic siyaset veya  siyasetçi anlamına gelir. Sıfat olarak kullanıldığında siyaset aracı veya siyaset veya sivil hükumet ile ilgili olarak anlamlarına gelir.

I used to have no interest in politics or any politic conviction.
(Eskiden siyasete ya da herhangi bir siyasi görüşe ilgi duymazdım.)
When the fight began, he thought it politic to leave.
(Kavga başladığında, ayrılmanın tedbirli olduğunu düşündü.)
Freedom of speech is necessary for the health of the body politic.
(Siyasi bünyenin sağlığı için ifade özgürlüğü gereklidir.)
They did not approve of his politics in winning passage of the bill.
(Tasarının kabulü konusunda onun siyasetini onaylamadılar.)
 
Political
Sıfat olarak, siyasal, siyasal bir temsilci veya memur anlamına gelir; devlete ait, yönetim sanatı ve süreci ile ilgili veya bunlarla ilgili siyasi araçlar olarak da düşünebiliriz.

He began his political career as a student .
(Siyasi kariyerine öğrenci olarak başladı.)
Voters have a choice between three main political parties.
(Seçmenlerin üç ana siyasi parti arasında seçim yapma hakkı var.)
Corruption corrodes public confidence in a political system.
(Yolsuzluk, halkın siyasi bir sisteme olan güvenini aşındırır.)
Federalism implies a plurality of political authorities, each with its own powers.
(Federalizm, her biri kendi gücüne sahip çok sayıda siyasi otoriteyi ifade eder.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski