Migrate, Emmigrate and Immigrate

Migrate, Emmigrate ve Immigrate Arasındaki Fark

Migrate, göçmek; bir bölgeden diğerine bir kez veya art arda geçmektir. Bu kelime hem insanların hem de hayvanların hareketlerine uygulanabilir. 

These animals migrate annually in search of food.
(Bu hayvanlar her yıl yiyecek aramak için göç ederler.)
Wealthy people often migrate in winter to warmer sunnier countries.
(Zengin insanlar genellikle kışın daha sıcak güneşli ülkelere taşınırlar.)
Birds migrate so that they can winter in a warmer country.
(Kuşlar daha sıcak bir ülkede kışlayabilmek için göç ederler.)
Mexican farm workers migrate into the US each year to find work at harvest time.
(Meksikalı çiftlik işçileri, hasat zamanı iş bulmak için her yıl ABD'ye göç ediyor.)

Emmigrate ve Immigrate genellikle insanların göç hareketlerini ifade etmek için kullanılır. Her iki kelime de aslında aynı olguyu anlatmaktadır, ancak; 

Emmigrate” göç etmek, bir ülkeyi, genellikle kendi ülkesini terk etmek ve başka bir ülkede ikamet etmektir.

Many people had to emigrate during the Nazi period.
(Nazi döneminde birçok insan göç etmek zorunda kaldı.)
My grandfather emigrated from Canada sixty years ago.
(Büyükbabam altmış yıl önce Kanada'dan göç etti.)
He's decided to emigrate and start a new life in America.
(Amerika'ya göç etmeye ve yeni bir hayata başlamaya karar verdi.)

 “Immigrate” ise bir başka ülkeye veya bölgeye yerleşmek/girmekten bahsedileceği zaman kullanılır.

My sister immigrated to Ireland in 2004.
(Kız kardeşim 2004 yılında İrlanda'ya yerleşti.)
People with good education, and the skills can immigrate to Canada more easily.
(İyi eğitime ve becerilere sahip kişiler Kanada'ya daha kolay yerleşebilir.)
People who immigrate to England usually try to preserve a part of their traditional culture.
(İngiltere'ye göç eden insanlar genellikle geleneksel kültürlerinin bir bölümünü korumaya çalışırlar.)

Emmigrate” demek bir yerden çıkmak, “Immigrate” demek bir yere gelmek demektir. Yani temelde, ülkesini terk eden çıkan bir kişiden bahsederken emigrate kullanırsınız ve başka bir ülkeye gelip yerleşen bir kişi hakkında konuşurken immigrate kullanırsınız ve sonra bir bölgeden diğerine taşınan insanlar veya hayvanlar hakkında konuşmak için migrate kullanabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski