Expensive, Dear vs Costly

Expensive, Dear ve Costly Arasındaki Fark

Üç kelime de eş anlamlıdır, bu nedenle çoğu zaman birbirinin yerine kullanılabilirler, ancak expensive özellikle finansla ilgilidir, ancak costly daha geniş olarak kullanılabilir.

Costly
Sıfat olarak maliyetli, pahalı anlamlarına gelir. Costly, genellikle nesnenin inceliği, kıymeti vb. nedeniyle fiyatın büyük bir meblağ olduğunu ima eder:

Any delay in the production process is costly to a company.
(Üretim sürecindeki herhangi bir gecikme, bir şirket için maliyetlidir.)
It was a costly mistake to drink before the exam.
(Sınavdan önce içmek pahalı bir hataydı.)
The long and costly strike proved to be the last nail in the company's coffin.
(Uzun ve maliyetli grev, şirketin tabutundaki son çivi oldu.)

Expensive
Sıfat olarak pahalı, yüksek fiyat ve maliyet anlamına gelir. Çok fazla sistemin zamanını veya kaynağını kullanan anlamına da gelir.

It would be less expensive to repair the new car.
(Yeni arabayı tamir etmek daha ucuza gelir.)
His wife has expensive tastes and the kids always want new clothes.
(Karısının pahalı zevkleri var ve çocuklar her zaman yeni kıyafetler istiyor.)
Existing methods of production are unnecessarily expensive and inefficient.
(Mevcut üretim yöntemleri gereksiz yere pahalıdır ve verimsizdir.)
Many manufacturers find setting up their own stores prohibitively expensive.
(Birçok üretici kendi mağazalarını kurmayı çok pahalı bulmaktadır.)

Dear, pahalı, gerçek fiyatının üstünde, alışıldık veya adil fiyatının ötesinde yapılan satış için kullanılır. Amerikan İngilizcesinde genel olarak high-priced  kullanılır.

If you want to make money buy cheap and sell dear.
(Para kazanmak istiyorsan ucuza alıp pahalıya sat.)
That one mistake has cost him dear over the years.
(Bu bir hata ona yıllar içinde çok pahalıya mal oldu.)
The brown skirt is slightly dearer, but it's much better material.
(Kahverengi etek biraz daha pahalıdır, ancak malzemesi çok daha iyidir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski