Sometime, Sometimes, and Some Time

Sometime, Sometimes ve Some Time Arasındaki Fark

Sometime: sıfat olarak “eskiden, daha önce, geçmişte bir ara” anlamlarına da gelir. Zarf olarak ta “gelecekte bir ara, bir zaman” anlamına gelir.

The film is set in a lawless city sometime in the future.
(Film gelecekte bir zamanda kanunsuz bir şehirde geçiyor.)
We really should meet sometime soon to discuss the details.
(Ayrıntıları tartışmak için yakın bir zamanda buluşmalıyız.)
I'll get around to finishing that book sometime.
(Bir ara bu kitabı bitirmenin bir yolunu bulurum.)
Albert, a sometime cab driver, now flies airplanes for a living.
(Bir ara taksi şoförü olan Albert, şimdi geçinmek için uçak uçuruyor (Pilotluk yapıyor).)

Sometimes: arasıra, bazen

Sometimes you need to look at life from a different perspective.
(Bazen hayata farklı bir açıdan bakmanız gerekir.)
Sometimes I just don’t understand what that man is saying.
(Bazen o adamın ne dediğini anlamıyorum.)
Miracles sometimes occur, but one has to work terribly hard for them.
(Bazen mucizeler meydana gelir, ancak kişinin onlar için çok çalışması gerekir.)

Some time: belirli bir süre, günün birinde, gelecekte anlamlarına gelebilir.

The house had been standing empty for some time.
(Ev bir süredir boş duruyordu.)
For some time , humans have known that the world is round.
(İnsanlar bir süredir dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor.)
We all pay for our mistakes in some way at some time.
(Hepimiz bir şekilde hatalarımızın bedelini günün birinde öderiz.)
Thanks for helping me out. I'll return the favour some time.
(Bana yardım ettiğin için teşekkürler. İyiliğine gelecekte karşılık vereceğim.)
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski