Hire vs Rent

Hire ve Rent Arasındaki Fark

İsim olarak kullanıldığında, hire, bir şeyin geçici kullanımı için ödeme anlamına gelirken, rent, bir mülkü işgal etmek için kiracı tarafından belirli aralıklarla yapılan bir ödeme anlamına gelir.

Fiil olarak kullanıldığında hire, sabit bir ödeme karşılığında hizmet almak anlamına gelirken, rent, kira karşılığında mülkleri işgal etmek anlamına gelir.

You can hire a person for a job or a task but if it's not a person you're renting or hiring it.

Hire 

İşe almak; (bir kişinin) ücret karşılığında hizmetlerini almak; birine iş vermek.

They hired ten more assembly line workers at the new car plant.
(Yeni araba fabrikasında on montaj hattı işçisi daha işe aldılar.)
The company had problems when it tried to hire more skilled workers.
(Şirket, daha kalifiye işçi işe almaya çalışırken sorunlar yaşadı.)

Sabit ödeme karşılığında hizmet almak.
We hired a car for two weeks because ours had broken down.
(Bizimki bozulmuş olduğu için iki haftalık bir araba kiraladık.)

Rent

Kira, kiralamak, kiraya vermek; para karşılığında bir nesneyi (örneğin bir film) elde etmek veya geçici olarak bulundurmak.

Tenants are obligated to pay their rent on time.
(Kiracılar, kiralarını zamanında ödemekle yükümlüdür.)
They refused to rent an apartment to an unmarried couple.
(Evli olmayan bir çifte daire kiralamayı reddettiler.)
My car is being repaired, so I had to rent one for the week.
(Arabam tamir ediliyor, bu yüzden haftalık bir tane kiralamak zorunda kaldım.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski