High vs. Tall

High ve Tall Arasında Fark

High
İsim olarak kullanıldığında, high, kelimenin tam anlamıyla veya mecazi olarak yatay yüksek bir nokta veya pozisyon anlamına gelir. Sıfat olarak kullanıldığında, high, diğer bölgelere göre daha yüksek bir alan veya güçlü, kuvvetli anlamında kullanımı vardır , ve cansız nesneleri niteler. Zarf olarak ta yerden yukarıya doğru yüksekliği ifade etmek için kullanılabilir.

There is a high mountain at the back of the house.
(Evin arkasında yüksek bir dağ var.)
Fruit and vegetables are high in fibre content .
(Meyve ve sebzelerde lif içeriği yüksektir.)
The estate is surrounded by high stone walls.
(Malikâne yüksek taş duvarlarla çevrilidir.)
The red balloon went high and disappeared in the skies.
(Kırmızı balon yükseldi ve gökyüzünde kayboldu.)
 Sailings were suspended in the high winds.
(Kuvvetli rüzgarlarda yelkenler askıya alındı.)

Tall
Tall, uzun olan biri veya bir şey anlamına gelir ve canlı nesneleri niteler. Tall, sıfat olarak ortalamadan daha büyük dikey bir uzantıya sahip anlamına gelir. örneğin, boyu 2 mt veya fazla olan biri genellikle uzun olarak kabul edilir.

Stand up so that I can see how tall you are.
(Ayağa kalk ki ne kadar uzun olduğunu görebileyim.)
You will know the house by its tall chimneys.
(Evi uzun bacalarından tanıyacaksınız.)
Tall trees obstructed his view of the road.
(Uzun ağaçlar yolu görmesini engelledi.)

Ölçümleri kullanırken insanlar için tall, ancak nesneler için genellikle high kullanırız:
My father’s 1m 90cm tall.
The tree is about 25m high tall.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski