Custom, Customs and Costume

Custom,  Customs ve Costume Arasındaki Fark

Custom: görenek, müşterisi olmak
It is a custom in japan to remove your shoes when entering a home.
(Japonya'da bir eve girerken ayakkabılarınızı çıkarmak bir gelenektir.)
The custom of sending birthday cards began in the 19th century.
(Doğum günü kartı gönderme geleneği 19. yüzyılda başladı.)
Smaller shops lose a lot of custom when supermarkets open nearby.
(Yakınlarda süpermarketler açıldığında, küçük dükkanlar çok fazla müşteri kaybeder.)

*Customs: gümrük
Almost at every airport there is customs check, and immigration officials.
(Hemen hemen her havalimanında gümrük kontrolü ve göçmenlik yetkilileri vardır.)

*The ship cleared out after the custom officers had gone.
(Gümrük memurları gittikten sonra gemi boşaltıldı.)

Costume: kostüm, kıyafet, giysi
What is your costume for halloween going to be?
(Cadılar Bayramı için kostümünüz ne olacak?)
Her national costume showed which country she came from.
(Ulusal kostümü hangi ülkeden geldiğini gösteriyordu.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski