Couple vs Pair

Couple ve Pair Arasındaki Fark

İsim olarak kullanıldığında;

Couple, çift, eş, iki partner anlamına gelir
Pair, çift, birlikte alındığında benzer veya aynı iki şeyi ifade eder.

The young couple eloped because their parents wouldn't let them marry.
(Genç çift, ebeveynleri evlenmelerine izin vermediği için kaçtı.)
The policeman slipped a pair of handcuffs on his wrists.
(Polis, bileklerine bir çift kelepçe geçirdi.)

Fiil olarak kullanıldığında;

Couple, (iki şeyi) birbirine veya (bir şeyi) (diğerine) birleştirmek anlamına gelir
Pair, iki kümeye gruplamak anlamına gelir.

The two railway trucks have been coupled together.
(İki demiryolu kamyonu birbirine bağlandı.)
Almost all of the birds couples in Spring.
(Kuşların neredeyse tamamı ilkbaharda çiftleşir.)
The trainer paired off the trainees by age and height.
(Eğitmen kursiyerleri yaşlarına ve boylarına göre eşleştirdi.)

Couple, ayrıca sıfat ve tanımlayıcı olarak bir iki tane, veya çok az sayıda  anlamlarında kullanılır.

There are a couple of girls waiting for you.
(Seni bekleyen birkaç kız var.)
I always take a couple of aspirins when I feel a cold starting.
(Soğuk algınlığının başlangıcını hissettiğimde, her zaman bir iki aspirin alırım.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski