Award vs Reward

Award ve Reward Arasındaki Fark

Her iki kelimenin Türkçedeki anlamı ödüldür. Ancak award, birinin başarıları için verilen büyük bir ödüldür. Reward, birinin çabalarının sonucu elde ettiği küçük bir takdirdir. Örneğin, üniversitenin en iyisisiniz ve madalya alıyorsunuz. Bu bir awarddır! Eve gidip, bunu ailene anlatıyorsunuz ve aileniz sizi yeni bir dizüstü bilgisayarla ödüllendiriyor. Bu da reward dır. 

Award, isim veya fiil olarak kullanılabilir. Birine büyük bir şey yaptığı için verilen bir ödül veya bağış anlamına gelir.

Actor Sidney Poitier was honoured with a Life Achievement Award.
(Aktör Sidney Poitier, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldı.)
They won the award for the most promising new band of the year.
(Yılın en umut verici yeni grubu ödülünü kazandılar.)
Einstein was awarded the Nobel Prize for his contribution to Quantum Theory.
(Einstein, Kuantum Teorisine yaptığı katkılardan dolayı Nobel Ödülü'ne layık görüldü.)

Reward,  mükâfat, daha az resmidir ve iyi bir davranış veya eylem karşılığında bir şey aldığımızda kullanılır. İsim veya fiil olarak kullanılabilir.

They rewarded him for finding their lost cat.
(Kayıp kedilerini bulduğu için onu ödüllendirdiler.)
Most police informers receive a reward for their information.
(Polis muhbirlerinin çoğu bilgileri karşılığında bir ödül alır.)
They use a system of reward and punishment to discipline their children.
(Çocuklarını terbiye etmek için bir ödül ve ceza sistemi kullanırlar.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski