Prepositons of time

Prepositon of time

While / During
Her ikiside bir şeylerin meydana geldiği bir zaman periyodunu ifade eder.

During: esnasında (İsim veya isim cümlesi ile kullanılır.)

1. Bir süreç boyunca, esnasında, sırasında;

· We stayed at a student hostel during the conference.
  (Konferans sırasında bir öğrenci yurdunda kaldık.)

2. Bir sürecin içinde bir noktada;

· Many innocent civilians were killed during the war.
  (Savaş sırasında birçok masum sivil öldürüldü.)

While: -iken (Bir cümle, gerund (V+ing) veya bir edat kalıbı ile kullanılabilir.

· We went shopping while you were sleeping.
  (Siz uyurken biz alışverişe gittik.)
· While working I got an email from Tamara.
  (Çalışırken Tamara'dan bir e-posta aldım.)
· He kept in touch with us while on vacation.
  (O tatilde iken bizimle temasını kesmedi / temas halindeydi.)

By: -e kadar
By bir şeyin gerçekleşmesi için bir zaman sınırı gösterir - belirli bir zamana ulaşılmadan önce bir bir diğer olayın meydana gelmesi gerekir.

· We have to finish this report by Monday.
  (Bu raporu Pazartesi gününe kadar tamamlamamız gerekiyor.)
· Our business had made a large profit by last year.
  (İşyerimiz geçen yıla kadar büyük bir kâr elde etmişti.)

Until: -e kadar
Bir eylem veya durumun belirli bir zamana kadar devam ettiği anlamına gelir.

· We were working last night until 2.30.
  (Dün gece saat 2.30'a kadar çalışıyorduk.)
· You can stay at home until you feel better.
  (Kendini daha iyi hissedene kadar evde kalabilirsin.)

Until vs. By

· I'll work here until September.

Yukarıdaki cümlede ben Eylül ayına kadar burada çalışmaya devam edeceğim, daha sonra da çalışmayı bitireceğim anlamındadır.

· I'll work here by September.

Bu cümlede de şu anda burada çalışmıyorum, ama şimdi veya Eylül arasında bir zaman içinde çalışmaya başlayacağım anlamına geliyor.

Till
Till, until'in başka bir biçimidir, genellikle bir cümlenin ortasında kullanılır. Resmi olmayan yazılım ve konuşmalarda 'til olarak ifade edilir.

· I'd better wait here till the rain goes off.
 (Yağmur dinene kadar burada beklesem iyi olacak.)

From ... to / until: –den … –e kadar
From ... to / until, bir eylemin başlangıcından sonunu kadar devam eden sürenin ifade etmek için kullanılır.

· In most of the countries in the world, people often work from Monday to / until Friday.
  (Dünyadaki çoğu ülkede, insanlar genellikle Pazartesi'den Cuma'ya kadar çalışır.)
· I'm staying in Turkey from the beginning of March until the end of August.
  (Mart başından ağustos sonuna kadar Türkiye'de kalıyorum.)

For: -dır, -dir, -den beri, -lığına, -liğine
Yapılan eylemin toplam süresini belirli zaman birimleriyle ifade eder.

· I'm going to live in London for three months due to my job.
  (İşim nedeniyle üç ay boyunca Londra'da yaşayacağım.)
· He has worked actively for fifty years.
  (Elli yıldır aktif olarak çalışmaktadır.)
· We went to Istanbul to visit my grandparents for a week.
  (Büyükbabamı ziyaret etmek için bir haftalığına İstanbul'a gittik.)

Since : (-den beri)
Yapılan eylemin başlangıç noktasını belirtir;

· They have been close friends since childhood.
  (Çocukluktan beri yakın arkadaşlar.)
· I have had the test three times since November.
  (Ben Kasımdan beri üç kez test oldum.)
· The crime rate has increased by 15 percent since the March of 2013.
  (Suç oranı 2013 Mart'tan beri %15 oranında yükseldi / çoğaldı.)

Before: -den önce

· New Year's Eve is the day before January 1st.
  (Yeni yıl arifesi 1 Ocak'tan önceki gündür.)
· He served as a diplomat in Russia before the war.
  (Savaştan önce Rusya'da diplomat olarak hizmet yaptı.)
· She arranged all her business affairs before going on holiday.
  (Tatile çıkmadan önce tüm iş ilişkilerini düzenledi.)

Bir edattan sonra bir fiil kullanıldığında, o fiil mutlaka –ing alır.

· Where did you live before coming to America?
· Where did you live before to come to America?

After: -den sonra

· After 25 years, their love is even stronger than before.
  (25 yıldan sonra, aşkları eskisinden bile daha güçlüdür.)
· Julia got promoted after just two years with the company.
  (Julia şirkette sadece iki yıl sonra terfi etti.)
· The town was declared a disaster area after the floods.
  (Selden sonra kasaba bir felaket bölgesi ilan edildi.)
· David won't be home until after midnight.
  (David gece yarısından sonraya kadar evde olmayacak.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski