Prepositional Phrase

Prepositional Phrase


Edat cümlecikleri, bir edat ve onu tamamlayıcı olarak takip eden kelimelerden oluşur. Bu tamamlayıcı kelimeler en yaygın olarak bir isim ifadesi veya zamirdir, ancak aynı zamanda bir zarf ifadesi (genellikle yer veya zaman belirten ifadelerden biri), -ing formundaki bir fiil veya daha az yaygın olarak bir edat ifadesi veya bir cümlecik olabilir:

 Preposition  Noun, Pronoun, Gerund, or Clause

 Preposition  +  Modifier(s)  +  Noun, Pronoun, Gerund, or Clause

  • It’s a machine for making ice-cream. (preposition + -ing clause)
  • She was taken ill during the film. (preposition + noun phrase)

Prepositional Phrases as Adjectives
(Sıfat olarak kullanılan edat kalıpları)
  • The area outside the boundary is dangerous to cross.
  • All rooms below deck are for sleeping.

Prepositional Phrases as Adverbs
(Zarf olarak kullanılan edat kalıpları)
  • The tiger crept over the grass.
  • We will order pizza during halftime.

Prepositional phrases after verbs
(Fiilerle kullanılan edatlar)
  • We’re not happy but we do approve of their decision.



Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski