Pronunciation of Article "the"

  Konuşma dilinde, "the" tanımlayıcısını iki farklı şekilde telaffuz ederiz:

1. Vurgulu olan  /ði/ 

Ünlü sesle başlayan sözcüklerden önce (apple, eye, evening, afternoon ve example gibi), "the" tanımlayıcısı / ði / olarak telaffuz edilir.

Ünlü ses (Wovel)

Yazılımı

Söylenimi

a

the apple

/ði/ apple

e

the egg

/ði/ egg

i

the ice-cream

/ði/ ice-cream

o

the orange

/ði/ orange

u

the ugli fruit

/ði/ ugli fruit


2. Vurgusuz olan /ðə/

Bir ünsüz sesle başlayan sözcüklerden (car, boy, woman, man, ball gibi) önce, "the" tanımlayıcısı / ðə / olarak telaffuz edilir.

Yazılımı Okunuşu Yazılımı Okunuşu
the apple /ði/ apple the cat /ðə/ cat
the evening /ði/ evening the girl /ðə/ girl
the example /ði/ example the table /ðə/ table
the arm /ði/ arm the kitchen /ðə/ kitchen
the idea /ði/ idea the book /ðə/ book
the egg /ði/ egg the door  /ðə/ door


Yazdıklarımızın değil, söylediklerimizin önemlidir. Bir kelimeyi yazarken kullanılan harf değil, önemli olan ağzımızdan çıkan sestir. Bu nedenle, bazen isim sesli harfle yazılmış ama okunurken sessiz bir harf ile telaffuz edilebilir, yada isim sessiz bir harfle yazılmıştır, ama telaffuz edilirken ağzımızdan sesli bir harf çıkar. Aşağıdaki örneklere bakınız:

Yazılımı İlk harf Söylenimi Nedeni
the house sessiz h /ðə/ house sesli harf okunuyor
the hour sessiz h /ði/ our sesli harf okunmuyor
the university sesli u /ði/ youniversity U harfi Y gibi okunuyor
the umbrella sesli u

/ði/ umbrella

sesli harf


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski