Pronunciation of -S

Pronunciation of -S 

İletişim kurmaya çalışırken telaffuz çok önemlidir. Yanlış telaffuz basit bir kelimenin anlaşılmasını zorlaştırabilir! Bu dersimizde olumlu bir Geniş Zaman cümlesinde üçüncü tekil şahıslar için kullanılan fiilin sonuna gelen -S , isimlerin çoğul yapılması için kullanılan -S ve mülkiyet belirten ‘S ile ilgili olarak kullanılan "–S" sonekini çalışacağız.

"–S" sonekini / s /, / z /, / ız / olarak telaffuz ediyoruz:

Present Simple Tense üçüncü tekil şahıs:

/s/ = talks /z/ = does /ız/ = lose

Çoğul olarak kullanılan –s

/s/ = students /z/ = years /ız/ = kisses

Mülkiyet belirten ‘S

/s/ = Kat’s /z/ = Ned’s /ız/ = Alice’s

Kural #1

"p, f, k, t, ph, th" gibi ünsüzlerden sonra  / s / okunur.

Seat → seats → seat/s/ 
Rope → ropes → rope/s/
Back → backs → back/s/
Desk → desks → desk/s/
Group → groups → groups/s/Kural #2

'b, v, *y, g, z, th, l, m, n, r,' gibi ünsüzlerden sonra ve çift sessiz 'ee' den sonra   / z / okunur

Seed → seeds → seed/z/
Robe → robes → robe/z/
Bag → bags → bag/z/ 
See → sees → see/z/
Boy → boys → boy/z/
Girl → girls → girl/z/
Room → rooms → room/z/
Live → lives → live/z/*-Y'den önce yalnızca sesli harf gelirse -s eklenir.
toy → toys; buy → buys

Ancak, -Y'nin önünde bir ünsüz varsa, -y -i olarak değiştirilir ve -es eklenir.
baby → babies; cry → cries 

Kural #3

Sonu "sh", "ch", "s", "*c", "z", "x" ve "ge" ile biten isim yada fiilin sonuna eklenen -s/-es soneki /ız/ gibi telaffuz edilir:

*C harfi bazen S sesi olarak telaffuz edilebilir.

Rose → roses → rose/ız/
Catch → catches → catch/ız/
Kiss → kisses → kiss/ız/
Mix → mixes → mix/ız/
Prize → prizes → prize/ız/
Quiz → quizzes → quiz/ız/
Edge → edges → edge/ız/
Dish → dishes → dish/ız/
Sentence → sentences → sentence/ız/Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski