Decent vs Descent

Decent ve Descent Arasındaki Fark

Decent

İyi, terbiyeli, makul, sosyal olarak kabul edilebilir veya iyi anlamına gelen bir sıfattır.

Everyone should be entitled to a decent standard of living.
(Herkes makul bir yaşam standardına sahip olmalıdır.)
The majority of people around here are decent people.
(Buradaki insanların çoğu iyi insanlar.)

Descent

İniş, aşağı doğru bir hareket veya köken, atalarınız anlamına gelen bir isimdir.

Passengers must fasten their seat belts prior to descent.
(Yolcular inmeden önce emniyet kemerlerini bağlamalıdır.)
They began the difficult descent of the mountain's south west face.
(Dağın güneybatı yüzünden zorlu inişe başladılar.)
She found out that she was of Welsh descent.
(Gal kökenli olduğunu öğrendi.)
Most European languages have a common descent.
(Çoğu Avrupa dilinin ortak bir kökeni vardır.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski