Arrive, Get to or Reach

Arrive, Get to ve Reach Arasındaki Fark

Arrive
Varmak; seçilen varış noktasına varmak için kullanılan bir seyahat terimidir. Geçişsiz bir fiildir. Arkasından nesne almaz, yer zarfı kullanılır.

Bir yolculuğun sonundan bahsederken Arrive ve Reach çoğunlukla eşanlamlıdır. Ancak, arrive at veya in edatını alırken, reach edat almaz.

I arrived at the airport just in time to check in for our flight. 
(Uçuşumun kaydını yapmak için havaalanına tam zamanında geldim.)
We were driving all night and we arrived in İstanbul early in the morning.
(Bütün gece araba kullanıyorduk ve sabah erkenden İstanbul'a vardık.)
Tom arrived home in time for dinner. (no preposition)
(Tom akşam yemeği için zamanında eve geldi. (edat yok))

Reach
Erişmak, ulaşmak, bir yere varmak demektir. Normalde, belirli bir yere varmak için bir tür zorluk olduğunda kullanırız. Geçişli bir fiildir, arkasından nesne alır.

There was a strong current so it was difficult to reach the shore. 
(Güçlü bir akıntı vardı, bu yüzden kıyıya ulaşmak zordu.)
I have reached the point where I can earn a good salary.
(İyi bir maaş kazanabileceğim noktaya geldim.)

Get (to) 
Basitçe 'ulaşmak, varmak' anlamına gelir. Ayrıca bize ulaşmanın kolay olmadığı hissini veriyor. Bu açıdan 'reach' ile benzer anlamı var.

What's the quickest way to get to subway from here?
(Buradan metroya gitmenin en hızlı yolu nedir?)
After a long hike the group finally got to the top of the mountain. 
(Uzun bir yürüyüşün ardından grup nihayet dağın tepesine çıktı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski