Walk, Amble, Waddle, Limp, Swagger, Shuffle, Lumber ve Meander

Walk, Amble,  Waddle,  Limp,  Swagger,  Shuffle,  Lumber ve Meander Arasındaki Fark

Aşağıdaki kelimelerin hepside yürümek ile ilgili fiillerdir. Fakat yürümenin de farklı farklı biçimleri vardır. İşte farklılıklar:

Walk: genel olarak yürümek fiili
A cat was walking along the top of the fence.
(Bir kedi çitin tepesinde yürüyordu.)
You're walking too fast. I can't keep up with you.
(Çok hızlı yürüyorsun. Ben sana ayak uyduramıyorum.)

Amble : yavaş yavaş dolaşmak, sallana salana yürümek, gezinmek
Every evening, they amble along the bank of the river.
(Her akşam nehrin kıyısında yavaş yavaş dolaşırlar.)

Waddle: badi badi yürümek, paytak paytak yürümek
When I went out I saw a fat goose was waddling in the yard.
(Dışarı çıktığımda bahçede kocaman bir kazın paytak paytak yürüdüğünü gördüm.)

Limp: topallayarak yürümek, aksamak
The cat is limping; I think it hurt its paw in a fight.
(Kedi topallıyor / topallayarak yürüyor; Bir kavgada pençesini incittiğini düşünüyorum.)Swagger: kasılarak yürümek, çalım / hava / ata ata yürümek
He took his prize and swaggered back to his seat.
(Ödülünü alıp koltuğuna kasıla kasıla geri döndü.)

Shuffle: ayaklarını sürüyerek yürüme, isteksizce gitmek
Old woman in kimono was shuffling about in the market with her grandson.
(Kimono giymiş yaşlı kadın, torunu ile pazarda ayaklarını sürüyerek yürüyordu.)

Lumber: hantal hantal / ağır ağır yürümek
Some elephants were lumbering with their cubs in the large terrain.
(Bazı filler geniş arazide yavrularıyla birlikte ağır ağır yürüyorlardı.)

Meander: boş boş / avare avare dolaşmak, dolanmak, dolana dolana gezmek
A group of tourists meandered around the old town admiring the architecture.
(Bir grup turist, mimariye hayran kalarak eski şehrin etrafında dolanarak gezdi.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski