Prosper Vs Thrive

Prosper ve Thrive Arasındaki Fark

Her iki kelimede büyümek, boy atmak,  gelişmek, zenginleşmek anlamında kullanılabilir. Ancak farklılıklar vardır:

Prosper
"Prosper", özellikle iş dünyasında kullanılır.

He hopes that his business will prosper soon. 
(Yakında işinin gelişeceğini umuyor.)
The economy prospered under his administration.
(Ekonomi, onun yönetimi altında gelişti.)Both cities prospered in the colonial period as free ports.
(Her iki şehir de sömürge döneminde serbest liman olarak zenginleşti.)

Thrive
"Thrive" özellikle hayvanlar ve bitkiler için olduğu kadar iş için de kullanılır.

Their business has been thriving for the last two years.
(İşleri son iki yıldır gelişiyor / iyi gidiyor.)
This plant thrives in areas that get little sun. 
(Bu bitki az güneş alan bölgelerde büyür.)
Mosquitoes thrive in areas where there is stagnant water.
(Sivrisinekler suyun durgun olduğu yerlerde gelişirler.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski