Prepositional Phrases for Reason (or cause)

Prepositional Phrases for Reason (or cause) 

"Gerekçe Kalıpları" cümle içinde ifade edilen eylemin nedenini, sebebini belirtir.
Şu soruyu yanıtlıyor: Neden? Ne sebeple?

Hepsinin -den / dan dolayı veya çünkü anlamı vardır. Bu yapılar edat özellikleri taşıdığından dolayı arkalarından isim ve ya -ing almış fiil kullanılır. Gerekçe Kalıplarını oluşturan edatlar şunlardır:

  • Due to : -den / -dan dolayı, nedeniyle
  • Owing to : -den / -dan dolayı, nedeniyle
  • Because of : -den / -dan dolayı, nedeniyle
  • On account of : -den / -dan dolayı, nedeniyle
  • For : için
  • From : -den / -dan dolayı, nedeniyle
  • Through : -ile / vasıtasıyla, yoluyla

The event has been postponed indefinitely due to lack of interest.
(Etkinlik, ilgisizlik nedeniyle süresiz olarak ertelendi.)

Changes in the climate are owing to pollution of the atmosphere. 
(İklimdeki değişiklikler atmosferin kirlenmesinden kaynaklanmaktadır.)

The match has been cancelled because of adverse weather conditions.
(Olumsuz hava koşulları nedeniyle maç iptal edildi.)

The manager had to step down on account of poor health.
(Yönetici sağlık durumunun kötü olması nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.)

When a man is penalized for honesty he learns to lie.
(Bir adam dürüst olduğu için cezalandırıldığında yalan söylemeyi öğrenir.)

Unfortunately you won't succeed from hard work alone. 
(Ne yazık ki tek başına sıkı çalışarak başarılı olamazsın.)

The operation was successful only through the great skill of the surgeon.
(Operasyon, ancak cerrahın büyük becerisiyle başarılı oldu.)

Bazı kalıpların başına "the fact that" getirilerek cümleyle birlikte kullanılır.
  • Due to the fact that
  • Owing to the fact that
  • Because of the fact that
Due to the fact that they did not read English, the prisoners were unaware of what they were signing. (İngilizce okumadıkları için mahkumlar neyi imzaladıklarından habersizdi.)

Owing to the fact that the lecturer speaks quickly, few people could follow him.
(Öğretim üyesinin hızlı konuşması nedeniyle onu çok az kişi takip edebildi.)

We were tied to our decision because of the fact that we signed the contract.
(Sözleşmeyi imzaladığımız dan dolayı kararımıza bağlı kaldık.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski