Persons Vs. People

Persons ve People Arasındaki Fark

Person
"Person" kişi anlamına gelir. tekil olarak herhangi bir kişiye veya bir insana atıfta bulunmak için kullanırız:

A person should save some money for a rainy day.
(Bir kişi zor bir gün için biraz para biriktirmelidir.)
The old man wants to hire a person to do all of his billing for him.
(Yaşlı adam, tüm hesap işlerini yapması için birini / bir kişiyi işe almak istiyor.)

Persons
"Persons" kişiler anlamına gelir. Ayrı ayrı ele alınan bir grup birey anlamına gelir. Çok resmi bir kelimedir. Onu sadece oldukça yasal bağlamlarda kullanıyoruz:

This law is applied to all persons concerned.
(Bu yasa ilgili tüm kişilere uygulanır.)
Occupancy of elevator by more than eight persons is unlawful.
(Asansörde sekiz kişiden fazla olması yasalara aykırıdır.)

People
"People", bir grubu bir bütün olarak ifade eder. İnsanlar veya halk anlamına gelir.

Young people and older people do not always agree.
(Genç insanlar ve yaşlı insanlar her zaman aynı fikirde değil.)
The people of France voted for a new government.
  (Fransa halkı yeni bir hükümete için oy kullandı.)

  Peoples
  Çoğul olarak kullanılan "peoples", "halklar" anlamına gelir

  The peoples of the world practice a wide variety of religions.
  (Dünya halkları çok çeşitli dinler uygulamaktadır.)
  A plurality of peoples now inhabit most places on this earth.
  (Şu anda bu dünyanın çoğu yerinde bir çok halk yaşamaktadır.)

  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski