Mix, Stir, Mingle ve Blend

Mix, Stir, Mingle ve Blend Arasındaki Fark

Aşağıdaki kelimelerin hepsi karıştırmak anlamındadır, ama çeşitli karıştırma biçimleri vardır.

Mix
Karıştırmak, karışmak fiilinin en genel kullanımı. İki veya daha fazla maddeyi, niteliği, fikri veya duyguyu, genellikle kolayca ayrılamayacakları bir şekilde birleştirmek.

He made the soup by mixing a little meat with some rice.
(Çorbayı birazcık eti biraz pirinçle karıştırarak yaptı.)
You cannot mix oil and water. Oil always float on the water.
(Yağı ve suyu karıştıramazsınız. Yağ her zaman su üzerinde yüzer.)
Someone has mixed up all the application forms.
(Birisi tüm başvuru formlarını karıştırmış.)

Stir
Karıştırmak, bir sıvıyı veya maddeyi kaşık veya benzeri bir şey kullanarak hareket ettirerek karıştırmak.

Be sure you stir the sauce regularly so that it doesn't burn.
(Sosu yanmaması için düzenli olarak karıştırdığınızdan emin olun.)
You'd better stir your tea; I just put some sugar and cream in it.
(Çayını karıştırsan iyi olur; İçine biraz şeker ve krema koydum.)

Mingle

Karıştırmak, birleştirmek;  karma sesler, renkler, duygular, fikirler, nitelikler veya maddeler hakkında konuşmak için kullanılabilir.

The two rivers mingle their waters when they join.
(İki nehir birleştiklerinde sularını karıştırır.)
The story mingles fact with fiction.
(Hikaye, gerçeği kurguyla karıştırıyor.)
I think I'll mingle some of these red flowers with the pink ones.
(Sanırım bu kırmızı çiçeklerin bazılarını pembe olanlarla karıştıracağım.)

Blend
Karıştırmak, harmanlamak; iki veya daha fazla maddeyi veya aromayı birlikte karıştırmak için kullanılabilceğimiz bir kelime.

The spice store blend different spices to make a new taste .
(Baharatçı dükkanı, yeni bir tat yaratmak için farklı baharatları harmanlıyor.)
The band successfully blends jazz music with hip hop vocal styles.
(Grup, caz müziğini hip hop vokal tarzlarıyla başarılı bir şekilde harmanlıyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski