Look for, Search ve Seek

Look for, Search  ve Seek Arasındaki Fark

Her üç kelimede aramak, araştırmak anlamına gelebilir, ancak bazı farkları vardır.

Search
"Search", bir yerde iyice bir şey aramak, araştırmak anlamına gelir.

He searched the Web for information about new gadgets. 
(Yeni araçlar hakkında bilgi için Web'de arama yaptı.)
The  police searched the area thoroughly but found nothing.
(Polis bölgeyi iyice aradı ama hiçbir şey bulamadı.)
Some scientist are searching for intelligent life forms in other solar systems.
(Bazı bilim adamları, diğer güneş sistemlerinde akıllı yaşam formları arıyor.)

Seek
"Seek", fiziksel özelliği olmayan bir nesneyi,  bir şeyi aramak anlamına gelir.

Gentlemen seek harmony but not uniformity.
(Beyler uyum ararlar ama tekdüzelik değil.)
The company is seeking new ways to improve service.
(Şirket, hizmeti iyileştirmenin / geliştirmenin yeni yollarını arıyor.)
Legal advice should be sought before you take any further action.
(Herhangi bir işlem yapmadan önce yasal tavsiye aranmalıdır.)

Look for
Daha az resmi bir dil kullanmak ve somut nesneler için, bir kişi için, "look for"kullanabiliriz.

I am looking for my car key. Have you seen it?
(Arabamın anahtarını arıyorum. Onu gördün mü?)
He began to look for a new job immediately after he was fired.
(Kovulduktan hemen sonra yeni bir iş aramaya başladı.)
The company is looking for someone with experience in administration.
(Şirket, yönetim konusunda tecrübeli birini arıyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski