Kişisel Fikir Bildirme

Kişisel fikir bildirme ve görüş sorma için kullanabileceğimiz ifadeler
What do you think .....?
hakkında ... ne düşünüyorsun?
What do you think about our new manager?
Bizim yeni müdür hakkında ne düşünüyorsun?
I think that ...
Bence ...
I think that he is a hardworking man
Bence çalışkan bir adam
I hope that ...
Umarım ...
I'm afraid that ...
Korkarım ...
I'm afraid that you will fail this class.
Korkarım ki bu dersten kalacaksın
In my opinion, ...
Benim düşünceme göre, ...
I agree
Katılıyorum
I disagree
Katılmıyorum
I don't agree
Katılmıyorum
That's true
Doğru
That's not true
Doğru değil
I think so
Sanırım öyle
I hope so
Umarım
You're right
Haklısınız
You're wrong
Doğru düşünmüyorsunuz
I don't mind
Fark etmez
It's up to you
Size kalmış
That depends
Duruma göre değişir
That's interesting
ilginç

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski