Job Vs. Work

Job ve Work Arasındaki Fark

Work
Sayılamayan bir isim olarak "work", "yaptığınız faaliyet veya çalıştığınız yer" anlamında kullanılır. İş, eser, iş yeri gibi Türkçeye çevrilebilir.

Rossini's work had its premiere at the Paris Opera.
(Rossini'nin eserinin / çalışmasının galası Paris Operası'nda yapıldı.)
A large part of her work is responding to e-mails. 
(Onun işinin büyük bir kısmı e-postalara yanıt vermektir.)
Unless I'm mistaken, she was back at work yesterday.
(Yanılmıyorsam, dün işe dönmüştü.)
"Work" çalışmak, iş yapmak.  Fiil anlamı olarak "fiziksel veya zihinsel çaba içeren bir şey yapmak" olarak da kullanılabilir.
He has been working in the garden for hours. 
(O, saatlerdir bahçede çalışıyor.)
I can't work with all of this noise. 
(Tüm bu gürültü ile çalışamam.)
I managed to work for two hours without interruption.
(İki saat kesintisiz çalışmayı başardım.)

Job
Sayılabilen bir isim olarak "Job", "iş, vazife, bir görevin yerine getirilmesi" anlamına gelir.

The new job will provide you with invaluable experience.
(Yeni iş size paha biçilmez bir deneyim sağlayacaktır.)
The builders have done an excellent job on your kitchen.
    (İnşaatçılar mutfağınızda mükemmel bir iş çıkardılar.)

    Yorum Gönder

    Daha yeni Daha eski