Günlük Yaşam

Do you speak English?
İngilizce biliyor musunuz?
I don't speak English
İngilizce bilmiyorum
I don't speak much English
fazla İngilizce bilmiyorum
I only speak very little English
sadece biraz İngilizce biliyorum
I speak a little English
az İngilizce biliyorum
Please speak more slowly
Lütfen daha yavaş konuşur musunuz?
Can / Could you write it down, please
Lütfen bir yere yazar mısınız?
Could / Can you please repeat that?
Lütfen tekrar eder misiniz?
I understand
Anlıyorum
I don't understand
Anlamıyorum
I know
Biliyorum
I don't know
Bilmiyorum
Excuse me, where's the toilet / restroom?
Pardon, tuvalet nerede?
Excuse me, where's the Gents?
Pardon, erkek tuvaleti nerede?
Excuse me, where's the Ladies?
Pardon, bayan tuvaleti nerede?

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski