Envisage Vs. Imagine

Envisage ve Imagine Arasındaki Fark

Envisage
"Envisage", öngörmek,  tasavvur etmek; gelecekte bir şeyin olmasını beklemek anlamına gelir.

Nobody can envisage the consequences of  total nuclear war.
(Topyekün nükleer savaşın sonuçlarını kimse tasavvur edemez.)
I can envisage difficulties if we continue with this policy.
(Bu politikaya devam edersek zorlukları öngörebilirim.)
We do not envisage a general election for at least another two years.
(En az iki yıl daha genel bir seçim öngörmüyoruz.)

Imagine
"Imagine", hayal etmek; zihninizde mevcut veya gerçek olmayan bir şeyin resmini oluşturmak anlamına gelir.

Can you imagine how much he paid for that car?
(O arabaya ne kadar ödediğini hayal edebiliyor musun?)
He asked us to imagine a world without poverty or war.
(Yoksulluğun ve savaşın olmadığı bir dünya hayal etmemizi istedi.)
I can't imagine life without the children now.
(Şu anda çocuksuz bir hayat hayal edemiyorum.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski