Dişçide

Can I make an appointment to see the dentist? Dişçiyi görmek için bir randevu alabilir miyim?
I'd like a check-up Kontrol yaptırmak istiyorum
Please take a seat Lütfen oturun
Would you like to come through? Lütfen içeri gelir misiniz?
When did you last visit the dentist?En son bir dişçiyi ne zaman ziyaret ettiniz?
Have you had any problems?Her hangi bir problem yaşadınız mı?
I've got toothacheDişim ağrıyor
One of my fillings has come outDolgularımdan biri düştü
I've chipped a toothDişim kırıldı
I'd like a clean and polish, pleaseDişimi temizletmek ve cilalatmak istiyorum
Can you open your mouth, please?Lütfen ağzınızı açar mısınız?
a little wider, pleaseLütfen biraz daha açın
I'm going to give you an x-rayRöntgen çekeceğim
You've got a bit of decay in this oneBu dişte biraz çürük var
You've got an abscessApseniz var
You need two fillingsİki dolguya ihtiyacınız var
I'm going to have to take this tooth outBu dişi çekmem gerekecek
Do you want to have a crown fitted?Dişinize kuron taktırmak istiyor musunuz?
I'm going to give you an injectionSize iğne yapacağım
Let me know if you feel any painAğrınız olursa lütfen haber verin
Would you like to rinse your mouth out?Ağzınızı çalkalamak ister misiniz?
You should make an appointment with the hygienistHijyenist'den bir randevu almalısınız
How much will it cost?Ne kadar tutacak?

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski