Devise Vs. Conceive

Devise ve Conceive Arasındaki Fark

Devise
"Devise", tasarlamak; yeni bir şey icat etmek demektir.

The children devised a plan to convince the teacher to cancel the test. 
(Çocuklar, öğretmeni testi iptal etmeye ikna etmek için bir plan geliştirdiler.)
The company has devised a new method for converting sunlight into electricity.
(Şirket, güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için yeni bir yöntem geliştirdi.)
The government has devised a policy for attracting new businesses to the region.
(Hükümet, bölgeye yeni işletmeler çekmek için bir politika tasarladı.)

Conceive
"Conceive" kafada kurmak, zihinde bir şey düşünmek veya yaratmak anlamına gelir.

In most religions, God is often conceived of as male. 
(Çoğu dinlerde, Tanrı genellikle erkek olarak algılanır.)
The dam project was originally conceived in 1977.
(Baraj projesi ilk olarak 1977'de tasarlandı.)
I could not conceive that he would do such a silly thing.
(Böyle aptalca bir şey yapacağını düşünemiyordum.)
Scientists first conceived the idea of the atomic bomb in the 1930's.
(Bilim adamları atom bombası fikrini ilk olarak 1930'larda tasarladılar.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski