Convey Vs. Portray

Convey ve Portray Arasındaki Fark

Convey
"Convey" bir bilgiyi birine iletmek veya aktarmak anlamına gelir.

He tried desperately to convey how urgent the situation was.
(Durumun ne kadar acil olduğunu umutsuzca iletmeye çalıştı.)
Colours like red convey a sense of energy and strength.
(Kırmızı gibi renkler bir enerji ve güç hissi iletir.)
Gestures can convey meaning as well as words.
(Vucut hareketleri, kelimeleri olduğu kadar anlamı da aktarabilir.)

Portray

"Portray" birini / bir şeyi resimli veya sözlü olarak tasvir etmek veya tanımlamak anlamına gelir. 

His many novels have portrayed the sufferings of his race.
(Birçok romanı, ırkının acılarını tasvir etti.)
In this painting, the king is portrayed sitting on his throne. 
(Bu tabloda kral, tahtına oturmuş olarak tasvir edilmiştir.)
The President likes to portray himself as a friend of working people.
(Başkan kendisini çalışan insanların dostu olarak göstermekten hoşlanıyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski