Complement Vs. Compliment

Complement ve Compliment Arasındaki Fark

Telaffuzları aynı olan bu iki kelime, her ne kadar kulağa aynıymış gibi gelseler de tamamen farklı anlamlara sahiptirler. 

Complement 
İsim olarak, tamamlayıcı, bütünleyici şey anlamında kullanılır; bir şeyin içeriği geliştirildiğinde ya da bir şeyin değeri iyileştirildiğinde kullanılır. İçeriği geliştirilen ve iyileştirilen bir şey “tamamlanmış” olurken, “iltifat” almaktan mutlu oluruz diyebiliriz. Fiil olarak tamamlamak anlamına gelir.

Good nursing is the essential complement to good medicine.
(İyi bir hemşirelik, iyi tıbbın temel tamamlayıcısıdır.)
Ginger is really a complement flavor of the vegetables in a stir fry.
(Zencefil gerçekten de tavada kızartılmış sebzelerin tamamlayıcı bir lezzetidir.)
Massage treatments can be used as complement for conventional medical therapies.
(Masaj tedavileri, geleneksel tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kullanılabilir.)
There will be a written examination to complement the practical test.
(Pratik testi tamamlamak için yazılı bir sınav yapılacaktır.)

Compliment
İltifat, biri hoşa giden bir şey için övgü ve övgüde bulunduğunda kullanılır. Fiil olarak iltifat yapmak anlamına gelir.

I'll take that remark as a compliment.
(Bu sözü bir iltifat olarak kabul edeceğim.)
He didn't win the main prize, but did receive a special compliment from the jury.
(Ana ödülü kazanmadı, ancak jüriden özel bir iltifat aldı.)
No matter what compliment you pay them, they always take it the wrong way.
(Onlara ne kadar iltifat edersen et, onlar her zaman yanlış anlıyorlar.)
Anna complimented me on my new haircut.
(Anna yeni saç kesimime iltifat etti.)
Some people find it difficult to pay a compliment directly.
(Bazı insanlar doğrudan iltifat etmeyi zor buluyor.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski