Care, Cure, Treat ve Heal

Care, Cure, Treat ve Heal Arasındaki Fark

Care
"Care", önem vermek, umursamak veya bir şey hakkında endişelenmek anlamına gelir.

He does not care in the least what will happen in the future.
(Gelecekte ne olacağını hiç umursamıyor.)
The more you care for someone, the less you understand him.
(Birini ne kadar önemserseniz, onu o kadar az anlarsınız.)

Cure
"Cure", tedavi etmek, bir hastalıktan sonra kişiyi tekrar sağlıklı hale getirmek. Hastalığını ortadan kaldırmak.

Some people try hypnotism to cure themselves of addictions.
(Bazı insanlar kendi bağımlılıklarının tedavisi için hipnozu dener.)
The infection can be cured with antibiotics.
(Enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebilir.)
I hope the doctor can cure the pain in my shoulder.
(Umarım doktor omzumdaki ağrıyı tedavi edebilir.)

Treat
"Treat", tedavi etmek, bir hastalıktan dolayı kişiyi sağlıklı hale getirmek için yapılan iş ve süreç.
"Cure", genellikle sağlığın tam olarak iyileştirilmesine atıfta bulunurken, "Treat", sağlıkta bir iyileşmeye yol açan ancak hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasını içermeyen bir süreci ifade eder.

Doctors can treat diabetes with insulin injections or with pills.
(Doktorlar şeker hastalığını insülin iğneleri veya haplarla tedavi edebilirler.)
He is being treated for a rare skin disease.
(Nadir görülen bir cilt hastalığı nedeniyle tedavi ediliyor.)

Heal
"Heal", iyileşmek; sağlıklı olmak ya da tekrar sağlığına kavuşmak anlamına gelir. Yara, berenin tekrar iyileşmesi.

The wound on your left hand will heal very soon.
(Sol elindeki yara çok yakında iyileşecek.)
There were several injuries and all healed up after a while.
(Birkaç yara vardı ve bir süre sonra hepsi iyileşti.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski