Dil ve İletişim

Birine hangi dilli / dilleri konuştuğunu sorduğunuzda şu ifadeleri kullanabilirsiniz:
What languages can you speak?
Hangi dilleri biliyorsun?
I speak Turkish, German, Italian and a little Arabic
Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve biraz da Arapça konuşuyorum
I can get by in Italian
İtalyancam idare eder
I speak fluent German                                    
Akıcı Almanca konuşurum
I'm learning Arabic
Arapça yi öğreniyorum
Where did you learn English?
İngilizceyi nerede öğrendiniz?
I learnt at school / university
Okulda / üniversitede öğrendim
I took a course
ders aldım
I taught myself
kendim öğrendim
Do you understand?
Anlıyor musunuz?
Did you understand?
Anladınız mı?
yes, I understood
Evet, anladım
sorry, I didn't understand
Pardon, anlamadım
How do you say ... in English?
İngilizce ... nasıl denir?
How do you spell that?
O kelimeyi nasıl hecelersiniz?
You speak very good English
çok iyi İngilizce konuşuyorsunuz
Your English is very good
İngilizceniz çok iyi
I'm a little out of practice
biraz pratik yapmam gerek
I'd like to practise my Portuguese
Portekizce mi pratik yapmak istiyorum
let's speak in English / Italian
İngilizce / İtalyanca konuşalım

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski