Biannual, Biennial, Bimonthly ve Semimonthly

Biannual, Biennial, Bimonthly ve Semimonthly Arasındaki Fark

Biannual
“bir yılda iki kez, iki yıllık” anlamına gelir:

My trip to the dentist is a biannual event.
(Dişçiye gitmem yılda iki kez gerçekleşen bir olaydır.)
The committee has just published its biannual report.
(Komite, iki yıllık raporunu yeni yayınladı.)

Biennial
“iki yılda bir” anlamına gelir:

These flowers are biennial; they bloom every two years.
(Bu çiçekler iki yılda bir olandır; her iki yılda bir çiçek açarlar.)
The workers were strongly against the biennial election.
(İşçiler iki yılda bir yapılan seçimlere şiddetle karşıydı.)

Bimonthly
"iki ayda bir" anlamına gelir:

We make our orders from this firm bimonthly.
(Siparişlerimizi bu firmadan iki ayda bir veriyoruz.)
The magazine is published bimonthly, with six issues a year.
(Dergi yılda altı sayı olmak üzere iki ayda bir yayınlanmaktadır.)

Semimonthly
"ayda iki kez (beweekly=iki haftada bir)" anlamına gelir:

We have our house cleaned semimonthly.
(Her ayın yarısında bir evimizi temizletiyoruz.)
In our company, salaries are paid semimonthly.
(Şirketimizde maaşlar yarım ayda bir ödenmektedir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski