Argue Vs. Discuss

Argue ve Discuss Arasındaki Fark

Argue
"Argue", çekişmek; birisine katılmadığınız için öfkeyle konuşmak veya tartışmak anlamına gelir.

He and his girlfriend split up after they had  argued at the party.
(Partide tartıştıktan sonra o ve kız arkadaşı ayrıldı.)
My mother and father are always arguing with each other about money.
(Annem ve babam her zaman para konusunda birbirleriyle tartışırlar.)
I argued with my roommate because he always takes too long in the shower.
(Oda arkadaşımla tartıştım çünkü duşta her zaman çok uzun sürüyordu.)

Discuss
"Discuss", tartışmak, bir şey hakkında biriyle barış içinde konuşmak demektir.

We are discussing the problems from every conceivable angle.
(Sorunları akla gelebilecek her açıdan tartışıyoruz.)
The matter was discussed at our management meeting this morning.
(Konu bu sabah yönetim toplantımızda tartışıldı.)
The teacher called all the students up consecutively to discuss their marks.
(Öğretmen, notlarını tartışmak için tüm öğrencileri arka arkaya çağırdı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski