Alone, Only ve Lonely

Alone,  Only ve Lonely Arasındaki Fark

Alone
"Alone", "tek başına, yalnız, yanında hiç kimse veya başka bir şey olmadan" anlamında kullanılır.

He was all alone after his wife's death.
(Karısının ölümünden sonra yapayalnız kaldı.)
This skirt alone costs £100. 
(Bu etek yalnız 100 £ tutuyor.)
Eagles fly alone, but sheep flock together.
(Kartallar yalnız uçar, ancak koyunlar birlikte sürü halinde dolaşır.)

Only
"Only" "tek, bir şeyin benzersiz" olduğunu söylemek için kullanılır.

It was the only way that we could do it.
(Bunu yapabilmemizin tek yolu buydu.)
Kevin is the only person to attend university in the family.
(Kevin, ailede üniversiteye devam eden tek kişidir.)

Lonely
"Lonely" yanlızlık, tek başınalık ifade eden bir duygu kelimesidir. 

He felt lonely after he buried his best friend.
(En iyi arkadaşını gömdükten sonra kendini yalnız hissetti.)
He was a lonely child with few friends.
(Çok az arkadaşı olan yalnız bir çocuktu.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski