Adapt, Adept ve Adopt

Adapt, Adept ve Adopt Arasındaki Fark

Adapt
Uymak, adapte olmak, alışmak, uyarlamak

Minnie Miles quickly adapted to living away from home.
(Minnie Miles evden uzakta yaşamaya hızlıca uyum sağladı.)
It has taken my family a long time to adapt to the cold of Alaska.
(Ailemin Alaska'nın soğuğuna alışması uzun zaman aldı.)
The play was very successful, and was eventually adapted for the screen.
(Oyun çok başarılıydı ve sonunda beyaz perdeye uyarlandı.)

Adept
Becerikli, işinin ehli anlamında kullanılan bir sıfattır. 

Lucille is adept at speaking different languages.
(Lucille farklı dillerde konuşmada ustadır.)
McCrea was equally adept in comedy and drama.
(McCrea, komedi ve dramada eşit derecede ustaydı.)
Of all our staff, Peter is the most adept at dealing with difficult customers.
(Tüm personelimiz içinde, Peter zor müşterilerle başa çıkmada en ustadır.)

Adopt
Benimsemek, evlatlık almak, sahip çıkmak anlamında kullanılır. 

It was difficult to adopt only one puppy from the animal shelter.
(Hayvan barınağından sadece bir köpek yavrusu sahibi olmak zordu.)
They decided to adopt a child after they realized they weren't able to have one of their own.
(Kendi çocuklarının olamayacaklarını anladıktan sonra bir çocuğu evlat edinmeye karar verdiler.)
Profits in our company have risen by over 12 percent since we adopted our new sales strategy.
(Yeni satış stratejimizi benimsediğimizden bu yana şirketimizin karı yüzde 12'nin üzerinde arttı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski