The Simple Future Tense - Basic Structure

The Simple Future Tense 

(Basit Gelecek Zaman)

Gelecek (yakın veya uzak) ile ilgili alınan kararlar veya yapılacak eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Konuşma anında alınan karar(lar) da bu yapı ile anlatılır. The Future Tense (Basit Gelecek Zaman), affirmative form (olumlu yapı)da bütün öznelerle will (- ecek, - acak) yardımcı fiili kullanılır; main verb (asıl fiil) yalın haldedir.

Bu cümle yapısı aşağıdaki gibi oluşur.

Özne + will + fill (yalın halde) + nesne / yer + zaman

Örnekleri inceleyiniz.
 • I will get back to you in an hour. (Ben bir saat içinde sana geri döneceğim.)
 • He will send a fax for you soon. (O, yakında senin için bir fax yollayacak.)
 • She will have a plan for tomorrow. (Onun yarın için bir planın olacak.)
 • We will have maths exam tomorrow. (Biz yarın matematik sınavına gireceğiz.)
 • Jack will pick me up tomorrow morning. (Jack yarın sabah beni alacak.)
 • You will rest all the weekend. (Sen bütün hafta sonu dinleneceksin.)
 • We will go to Paris for seven months. (Biz yedi aylığına Paris'e gideceğiz.)
 • They will give her the message. (Onlar ona mesajı verecekler.)

Will ile başlayan cümle soru halindedir; interrogative form (soru şekli)nde de fiil yalın haldedir. Bir işin ya da eylemin yapılması için ricada bulunurken bu yapıdan yararlanılır. Soru cümlesi aşağıdaki biçimde oluşmaktadır.

Will + özne + fill (yalın halde) + nesne / yer + zaman?

Örnekleri inceleyiniz.
 • Will he send you an email? (O, sana bir elektronik posta yollayacak mı?)
 • Will she play computer games with me? (O, benimle bilgisayar oyunları oynayacak mı?)
 • Will you carry this notebook for me? (Sen benim için bu laptopu taşır mısın?)
 • Will you ask him to call me tomorrow? (Sen, yarın ona beni aramasını söyleyecek misin?)
 • Will you call me a taxi, please? (Sen, lütfen bana bir taksi çağırır (çağıracak) mısın?)
 • Will you give me a glass of milk? (Sen bana bir bardak süt verir misin?)

Negative form (olumsuz yapı)da will + not = won't kullanılır; main verb (asıl fiil, yüklem) yalın haldedir; won't bütün öznelerle kullanılır.

Özne + will not (won’t) + fill (yalın halde) + nesne / yer + zaman

Örnekleri inceleyiniz.
 • I won't get back to you in an hour. (Ben sana bir saat içinde geri dönemeyeceğim.)
 • You won't pick me up tomorrow morning. (Sen yarın sabah beni almayacaksın.)
 • He won't send a fax for you soon. (O, yakında senin için bir fax yollamayacak.)
 • She won't learn how to ride a horse. (O, ata nasıl binileceğini öğrenmeyecek.)
 • We won't go to Paris for seven months. (Biz yedi aylığına Paris'e gitmeyeceğiz.)
 • They won't give her the message. (Onlar ona mesajı vermeyecekler.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski