Simple Past Tense - Basic

The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman)

Geçmiş zamanda – mesela, dün, geçen ay, geçen hafta, vb. gibi – belirli bir zamanda yapılan eylem(ler)i anlatmayı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Simple Past Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Di’li Geçmiş Zaman diye çevirebiliriz. Örnekleri inceleyiniz.
 • You made a phone call an hour ago. (Sen, bir saat önce bir telefon görüşmesi yaptın.)
 • His uncle gave Ali a present yesterday. (Amcası dün Ali'ye bir hediye verdi.)
 • Gardener watered the flowers in the park. (Bahçivan, parktaki çiçekleri suladı.)
 • She saw a poster for an Italian circus. (O, İtalyan sirkinin bir posterini gördü.)
 • An apple dropped on my head. (Bir elma kafama düştü.)
Bu yapı kullanılırken, (geçmişteki) eylemin ya etkisi vurgulanır, ya da zamanı önemlidir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Atatürk founded the Turkish Republic. (Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.)
 • Herry Ford designed the first automobile. (Herry Ford, ilk otomobili tasarladı.)
 • Leonardo Da Vinci painted Mona Liza. (Leonardo Da Vinci, Mona Liza resmini yaptı.)
 • Ronald Amundsen explored the South Pole. (Ronald Amundsen, Güney Kutbu'nu keşfetti.)
 • Thomas Edison invented the light bulb. (Thomas Edison ampulü icat etti.)
 • Alexander Graham Bell invented the telephone. (Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.)
 • James Cook explored Australia and New Zealand. (James Cook, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı keşfetti.)
Bu zaman kipinde kullanılan bazı time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Yesterday (dün),yesterday morning (dün sabah), yesterday afternoon (dün öğleden sonra), last night (geçen gece),last week (geçen hafta), last month (geçen ay), this morning (bu sabah), last Sunday (geçen pazar),two days ago (iki gün önce), three weeks ago (üç hafta önce) gibi …
 • Oya's cat drank its milk yesterday. (Oya'nın kedisi dün sütünü içti.)
 • They helped their mother two days ago. (Onlar, iki gün önce annelerine yardım ettiler.)
 • We found a wallet yesterday morning. (Biz, dün sabah bir cüzdan bulduk.)
 • I called you last Saturday. (Ben, geçen cumartesi sana telefon ettim.)

Bu yapıda olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject + verb2 + place expressions + time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; place expressions: yer zarfı; time expressions: zaman zarfı; demektir.)
Olumlu düz cümle yapısında verb (fiil) past (di’li geçmiş zaman) halindedir; yardımcı fiil kullanılmaz.

İngilizce’de fiiller, regular (düzenli) ve irregular (düzensiz) olarak iki gruba ayrılır.

Olumlu cümledeki fiil regular (düzenli) ise sona – d, - ed, veya – ied eklerinden birisini olarak past (ikinci hale) geçer. Şu noktalara dikkat ediniz:

Fiilin son harfi  – e ise, sonuna – d eklenir. Örnekleri inceleyiniz.
 1. She typed ten letters in an hour. (O, bir saatte on tane mektup yazdı.)
 2. His family lived in a small house last year. (Onun ailesi, geçen yıl küçük bir evde yaşadı.)
 3. You and I danced at a disco yesterday. (Sen ve ben, dün bir diskoda dansettik.)
 4. They moved to Ankara last year. (Onlar geçen yıl Ankara’ya taşındılar.)
Fiilin son harfi y ise, bundan önceki harf de sessiz ise y atılır, yerine – ied getirilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • I carried your suitcases. (Ben, senin valizlerini taşıdım.)
 • The students studied English. (Öğrenciler, İngilizce çalıştılar.)
 • You emptied the dustbin yesterday. (Sen, dün çöpü döktün.)
 • My daughter tried to wear her mother's shoes. (Kızım, annesinin ayakkabılarını giymeyi denedi.)
Düzenli fiillerin büyük çoğunluğu sonlarına genel olarak – ed takısı alır.
Bazı fiiller - ed eki alırken son harfleri bir daha yazılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • You travelled by car last week. (Sen, geçen hafta otomobille seyahat ettin.)
 • The thief admitted his crime to the judge. (Hırsız, hakime suçunu itiraf etti.)
 • The policemen stopped the cars yesterday. (Polisler, dün arabaları durdurdular.)
Olumlu cümledeki fiil irregular (düzensiz) ise, yukarıda açıklanan kurallara uyulmaz. Bazı fiiller değişir, bazıları aynı kalırlar. (Bu fiiller için  Irregular Verbs (Düzensiz Fiiler) Listesi'ne bakınız.
 • The students sat around the table yesterday. (Öğrenciler, dün masanın etrafında oturdu.)
 • The boy sold all the magazines. (Çocuk, tüm dergileri sattı.)
 • My father took a photo this morning. (Babam, bu sabah resim çekti.)
 • I bought some souvenirs for you last week. (Ben, geçen hafta sana hediyeler aldım.)
 • My brother drank two glasses of milk at breakfast. (Erkek kardeşim, kahvaltıda iki bardak süt içti.)
 • He heard a big noise ten minutes ago. (On dakika önce büyük bir gürültü duydum.)
Yardımcı fiil did, olumsuzluk eki not ile did + not = didn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, cümleyi olumsuz yapar; verb (fiil) yalın haldedir.
 • You didn't hear your father's accident. (Babanın kazasını duymadım.)
 • My sister didn't ride her bicycle this morning. (Kız kardeşim, bu sabah bisikletine binmedi.)
 • My family didn't go on a holiday last year. (Ailem, geçen yıl tatile gitmedi.)
 • I didn't spend all of our money last week. (Ben, geçen hafta bütün paramızı harcamadık.)
 • He didn't make any mistakes in the exam. (O, sınavda herhangi bir hata yapmadı.)
 • You didn't celebrate your birthday this year. (Sen, bu yıl doğum gününü kutlamadın.)
 • She didn't eat any bread and eggs at breakfast. (O, kahvaltıda hiç ekmek ve yumurta yemedi.)
 • Your football team didn't lose the match last week. (Sizin futbol takımı, geçen haftaki maçı kaybetmedi.)
Cümle; did ile başlıyorsa, soru halindedir; verb (fiil) yalın haldedir.
 • Did they sleep well last night? (Onlar, geçen gece iyi uyudular mı?)
 • Did your parents live in England when they were young? (Ailen gençken İngiltere'de yaşadı mı?)
 • Did Richard do puzzles and read your books last summer? (Richard, geçen yaz bulmaca çözdü ve senin kitaplarını okudu mu?)
 • Did she have many toys last year? (O, geçen yıl pek çok oyuncağa sahip miydi?)
 • Did they wake up late yesterday morning? (Onlar, dün sabah geç uyandılar mı?)
 • Did the students get on the school bus yesterday? (Öğrenciler, dün okul servisine bindiler mi?)
 • Did your father drink much coffee yesterday morning? (Baban, dün sabah çok kahve içti mi?)
Did ile yapılmış, içinde or bulunmayan sorulara olumlu cevap Yes, olumsuz cevap No ile başlar.

Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.

 • How long did you stay in France? (Sen, Fransa'da ne kadar süre kaldın?)
 • What did they have at the cafe? (Onlar, kafede ne yediler (içtiler)?)
 • How many problems did you solve in the exam? (Sen, sınavda kaç tane problem çözdün?)
 • Why did you ask this question to one of your friends? (Neden arkadaşlarından birine bu soruyu sordun?
 • Who won the competition yesterday? (Dünkü yarışmayı kim kazandı?)
 • When did the bus arrive in İstanbul? (Otobüs, İstanbul'a ne zaman vardı (ulaştı)?)
 • What time did the plane take off? (Uçak, ne zaman kalktı?)
 • How did you travel last summer? (Geçen yaz nasıl seyahat ettin?)
 • Who knocked at the old woman's door? (Yaşlı kadının kapısını kim çaldı?)
 • Why did you arrive to work late this morning? (Sen, bugün işe neden geç geldin?)
 • Who visited you at your home last Saturday? (Geçen cumartesi seni evinde kim ziyaret etti?)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski